Koordynator pikniku:

Aneta Tomczyk

tel +48 782 756 666

mail: info@programinstalator.pl